pozitivist

pozitivist Fr. pozitiviste

sf. fel. Olgucu: “Yüksek öğrenimini Paris'te yaptığı sıralarda pozitivistlerle yakın ilişkiler kurmuştu.” -H. Topuz.


pozitivist, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'z', 'i', 't', 'i', 'v', 'i', 's', 't', şeklindedir.
pozitivist kelimesinin tersten yazılışı tsivitizop diziliminde gösterilir.