reaktiflik dengesi

reaktiflik dengesi İng. reactivity balance

Bir reaktörün başlangıçtaki reaktiflik fazlalığı ile, bu fazlalığın değişmesi durumunda oluşan eşdeğer denge.


reaktiflik dengesi için benzer kelimeler


reaktiflik dengesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'i', 'f', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
reaktiflik dengesi kelimesinin tersten yazılışı isegned kilfitkaer diziliminde gösterilir.