asit baz dengesi

asit baz dengesi İng. acid-base balance, acid-base equilibrium

Kanda uygun pH'yı devam ettirmek üzere asitlerin bazlara oranındaki denge.


asit baz dengesi İng. acid-base equilibrium, acid- base balance

Kanda uygun pH’yı devam ettirmek üzere asitlerin bazlara oranındaki denge. Kandaki tampon sistemleriyle solunum ve boşaltım sistemleri asit baz dengesinin korunmasını sağlar.


asit baz dengesi için benzer kelimeler


asit baz dengesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'b', 'a', 'z', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
asit baz dengesi kelimesinin tersten yazılışı isegned zab tisa diziliminde gösterilir.