reel sayı

reel sayı

bk. gerçel sayı.


reel sayı için benzer kelimeler


reel sayı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'e', 'l', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
reel sayı kelimesinin tersten yazılışı ıyas leer diziliminde gösterilir.