refah ölçütleri

refah ölçütleri

bk. gönenç ölçütleri


refah ölçütleri için benzer kelimeler


refah ölçütleri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
refah ölçütleri kelimesinin tersten yazılışı ireltüçlö hafer diziliminde gösterilir.