refleks arkı

refleks arkı İng. reflex arc

Herhangi bir sinir işlevinin yapılabilmesi için gerekli bir reseptör, bir afferent nöron, bir refleks merkezi, bir efferent nöron ve bir de faaliyet organından kurulmuş anatomik bir yapı, refleks yayı.


refleks arkı için benzer kelimeler


refleks arkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'f', 'l', 'e', 'k', 's', ' ', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
refleks arkı kelimesinin tersten yazılışı ıkra skelfer diziliminde gösterilir.