arkı

arkı

Arka


arkı için benzer kelimeler


arkı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
arkı kelimesinin tersten yazılışı ıkra diziliminde gösterilir.