reklam

reklam Fr. réclame

a. (l ince okunur) 1. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol: “Şehirde canlı reklam dolaştırmak hiçbirimizin aklına gelmemişti.” -R. N. Güntekin. 2. Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.


reklam İng. advertisement
reklam İng. advertising

Tüketicilerin zevk ve tercihlerini etkileyerek kendi malına yönelik istemi artırmak amacıyla firmanın yaptığı satış artırıcı etkinliklerden biri. krş. ikna edici reklam, bilgi verici reklam


reklam İng. publicity

Bir oyuna çok seyircinin gelmesi için afiş, radyo ve gazetede kısa haber vermeler ve rejisörlerle konuşmalar gibi baş vurulan çeşitli yollar. (Tanıtma).


reklam için benzer kelimeler


reklam, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'k', 'l', 'a', 'm', şeklindedir.
reklam kelimesinin tersten yazılışı malker diziliminde gösterilir.