resim - ses kurgusu

resim - ses kurgusu İng. picture-sound editing

Sinema Resim - ses aralığını gözeterek yapılan kurgu; basım eşlemesine hazırlık olan kurgu.


resim - ses kurgusu için benzer kelimeler


resim - ses kurgusu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', '-', ' ', 's', 'e', 's', ' ', 'k', 'u', 'r', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
resim - ses kurgusu kelimesinin tersten yazılışı usugruk ses - miser diziliminde gösterilir.