rölatif santrifugal güç

rölatif santrifugal güç İng. relative centrifugal force

Santrifüjün dönüş hızını belirleyen birim, RCF-G.


rölatif santrifugal güç için benzer kelimeler


rölatif santrifugal güç, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'ö', 'l', 'a', 't', 'i', 'f', ' ', 's', 'a', 'n', 't', 'r', 'i', 'f', 'u', 'g', 'a', 'l', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
rölatif santrifugal güç kelimesinin tersten yazılışı çüg lagufirtnas fitalör diziliminde gösterilir.