şapla şamar

şapla şamar

Tokat.


şapla şamar için benzer kelimeler


şapla şamar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'p', 'l', 'a', ' ', 'ş', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
şapla şamar kelimesinin tersten yazılışı ramaş alpaş diziliminde gösterilir.