şapla urmak

şapla urmak

bk. şabla urmak.


şapla urmak için benzer kelimeler


şapla urmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'p', 'l', 'a', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
şapla urmak kelimesinin tersten yazılışı kamru alpaş diziliminde gösterilir.