SAYI ile başlayan kelimeler

SAYI ile başlayan veya başında SAYI olan kelimeler 252 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sayı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sayı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre SAYI ile başlayan kelimeler

25 harfli

sayıbilgisinin temel savı, sayılabilir eküs özelliği, sayılama nitelik denetimi, sayısal örneksel çevirici, sayısal-örneksel çevirici, sayışımların bölümlenmesi, sayıtımsal ısıldevimbilim

24 harfli

sayılabilir kompakt uzay

23 harfli

sayısal görüntü arayüzü, sayıya göre takım ödülü

22 harfli

sayılabilir tıkız küme, sayısal görüntü biçimi, sayışmanlık dışı sayım

21 harfli

sayıbilgisel ortalama, sayısal çokyönlü disk, sayısal görüntü diski, sayısal sinyal işleme, sayışmanlık el betiği, sayışmanlık görevlisi, sayışmanlık işlemleri, sayışmanlık kuralları

20 harfli

sayısal damga takımı, sayısal fayda kuramı, sayısını Allah bilir, sayışıma geçirilmesi, sayışımlar topluluğu, sayışımları denkleme, sayışmanlık denetimi, sayışmanlık ilkeleri

19 harfli

sayı toplama yarışı, sayıklamlı sakrantı, sayış(ma) kuralları, sayışım sorumluluğu, sayışım yazılıkları, sayışımcı görevlisi, sayışmanlık dizgesi, sayışmanlık yöntemi

18 harfli

sayılabilir sonsuz, sayılama ruhbilimi, sayıltılı ortalama, sayısal bilgisayar, sayısal eşitsizlik, sayısal niceleyici, sayısal özellikler, sayısal ses yazacı, sayısal tümlevleme, sayışım bildirgesi, sayışım üstü çekme, sayışım yanlışlığı, sayışmanlık birimi, sayışmanlık değeri, sayışmanlık uzmanı, sayısal tuş takımı

17 harfli

sayı kuru ağlamak, sayımsal yaklaşım, sayısal çözümleme, sayısal fonksiyon, sayısal parametre, sayısal türevleme, sayışım kalıntısı, sayışımcı belgesi, sayıtlama dizgesi, sayıya giden atış

16 harfli

sayılabilir küme, sayım dönüş hızı, sayısal bücürlük, sayısal esneklik, sayısal gösterim, sayısal ses alma, sayısallaştırıcı, sayısallaştırmak, sayışım dağıtımı, sayışım kapatımı, sayışım makinesi, sayışımın kabulü, sayıtım düzeneği, sayıtlama tabanı

15 harfli

sayı göstergesi, sayılamsal yasa, sayılı çoğaltma, sayım çizelgesi, sayım suyum yok, Sayımda yanılma, sayısal bağıntı, sayısal denetim, sayısal denklem, sayısal görüntü, sayısal katsayı, sayısal yukalık, sayısallaştırma, sayışım belgesi, sayışım birliği, sayışım çizgesi, sayışım kazancı, sayışımla ödeme

14 harfli

sayı çizelgesi, sayı değişkeni, sayı gösterimi, sayı hesabıyla, sayı sapıklığı, sayıcıl yöntem, sayıklaştırmak, sayılamaz küme, sayılar ekseni, sayılar kuramı, sayılar kümesi, sayılı fırtına, sayılla çarpma, sayım verileri, sayısal izerge, sayısal kimlik, sayışım dökümü, sayışım dönemi, sayışım durumu, sayışım düzeni, sayışım kişisi, ...

13 harfli

sayıl nicelik, sayılan bölge, sayılandırıcı, sayılaştırıcs, sayılaştırmak, sayım vergisi, sayının tersi, sayısal çözüm, sayısal değer, sayısal düğüm, sayısal fayda, sayısal güdüm, sayısal işlev, sayısal kesir, sayısal ölçek, sayışım iyesi, sayışım odası, sayışım özeti

12 harfli

sayı boncuğu, sayı dizgesi, sayı doğrusu, sayı levhası, sayı tahtası, sayı toplama, sayı (yayın), sayıca değer, sayıl çarpım, sayılabilmek, sayılandırma, sayım bilimi, sayıp dökmek, sayısal loto, sayısal seri, sayısal veri

11 harfli

sayı ekseni, sayı gezmek, sayı hakemi, sayı kâğıdı, sayı limiti, sayı ölçeği, sayı salmak, sayı sıfatı, sayı üçgeni, sayıbilgisi, sayıklamcıl, sayıklaşmak, sayıl dizey, sayılabilme, sayımlamacı, sayımlamalı, sayıp dökme, sayır bayır, sayış etmek, sayışımlama, sayışmanlık

10 harfli

sayı farkı, sayı grubu, sayı oyutu, sayı zarfı, sayıhlamak, sayıklamak, sayıklayan, sayıl oyut, sayılayıcı, sayımbilim, sayımlamak, sayımsamak, sayınılmak, sayınsamak, sayınsımak, sayıntusuz, sayırdamak, sayırlamah, sayısızlık, sayıvermek

9 harfli

sayı ismi, sayı mıhı, sayı sayı, sayıcılık, sayıçizge, sayıklama, sayılamak, sayılancı, sayılgılı, sayımlama, Sayınberk, sayış(ma), sayışımcı, sayışımla, sayıtlama, sayıverme

8 harfli

sayı adı, sayılama, Sayılbay, sayılgan, sayılmak, sayımsal, sayımsız, Sayınbey, sayışmak, sayışman, sayıştay

7 harfli

sayıcak, sayıkça, sayılan, sayılar, sayılcı, sayılma, sayıltı, sayımcı, sayımlı, sayıncı, Sayıner, sayısal, sayısız, sayışım, sayışma, sayıtım

6 harfli

sayıca, sayıcı, sayılı

5 harfli

sayıd, sayıf, Sayık, sayıl, sayım, sayın, sayıp, sayır, sayış, sayıt

4 harfli

sayı

Kelime Ara