şâyi` hisse

şâyi` hisse

yaygın pay.


şâyi` hisse için benzer kelimeler


şâyi` hisse, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'â', 'y', 'i', '`', ' ', 'h', 'i', 's', 's', 'e', şeklindedir.
şâyi` hisse kelimesinin tersten yazılışı essih `iyâş diziliminde gösterilir.