adi hisse

adi hisse İng. ordinary share

Ana sözleşmede yasa ile belirtilen haklardan başka ayrıcalık tanımayan hisse.


adi hisse için benzer kelimeler


adi hisse, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'i', ' ', 'h', 'i', 's', 's', 'e', şeklindedir.
adi hisse kelimesinin tersten yazılışı essih ida diziliminde gösterilir.