adî deniz kaplumbağası

adî deniz kaplumbağası İng. loggerhead turtle

Kaplumbağalar (Testudinata) takımının, deniz kaplumbağasıgiller (Cheloniidae) familyasından, 1 m kadar uzunlukta, her denizde bulunan bir tür. Karet kaplumbağası.


adî deniz kaplumbağası için benzer kelimeler


adî deniz kaplumbağası, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'î', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'k', 'a', 'p', 'l', 'u', 'm', 'b', 'a', 'ğ', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
adî deniz kaplumbağası kelimesinin tersten yazılışı ısağabmulpak zined îda diziliminde gösterilir.