Nil kaplumbağası

Nil kaplumbağası

bk. dudaklı kaplumbağa


Nil kaplumbağası Lat. Trionyx triunguis

Dudaklı kaplumbağa.


Nil kaplumbağası için benzer kelimeler


Nil kaplumbağası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, N harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'N', 'i', 'l', ' ', 'k', 'a', 'p', 'l', 'u', 'm', 'b', 'a', 'ğ', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Nil kaplumbağası kelimesinin tersten yazılışı ısağabmulpak liN diziliminde gösterilir.