adî ardıç

adî ardıç İng. common juniper tree

Servigiller (Cupressaceae) familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, ülkemizde Artvin ve Erzincan civarında yetişen, genelde yaygın olan çalı ve ağaççık.


adî ardıç için benzer kelimeler


adî ardıç, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'î', ' ', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ç', şeklindedir.
adî ardıç kelimesinin tersten yazılışı çıdra îda diziliminde gösterilir.