ardıç kuşları

ardıç kuşları İng. thrush

Karatavukgiller (Turdidae) familyasından Turdus ve Monticola cinslerinin çeşitli türlerine verilen ad.


ardıç kuşları için benzer kelimeler


ardıç kuşları, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ç', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ardıç kuşları kelimesinin tersten yazılışı ıralşuk çıdra diziliminde gösterilir.