ardıç kuşugiller

ardıç kuşugiller İng. thrushes

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, oldukça iri yapılı, gagaları hafifçe yay gibi, göçücü türleri olan bir familya. Karatavuk (Turdus merula), tarla ardıcı (T. piloris), taşkızılı (Monticola saxatilis), kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe), taş kuşu (Saxicola torquata), kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus), nar bülbülü (Erithacus rubecula) en iyi bilinen türleridir. Karatavukgiller.


ardıç kuşugiller için benzer kelimeler


ardıç kuşugiller, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ç', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
ardıç kuşugiller kelimesinin tersten yazılışı relliguşuk çıdra diziliminde gösterilir.