sefalik evre

sefalik evre İng. cephalic phase

Pepsinojen sekresyonu, sonra gastrin ve hidroklorik asit salgısını uyaran, hayvanların yiyecek bekleme, görme, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyinde başlangıç refleks tepkiyi uyaran evre.


sefalik evre için benzer kelimeler


sefalik evre, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'a', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'v', 'r', 'e', şeklindedir.
sefalik evre kelimesinin tersten yazılışı erve kilafes diziliminde gösterilir.