sefalotin

sefalotin İng. cephalotin

Tıpta ilk kullanılan 1. kuşak sefalosporin türevi bir antibiyotik.


sefalotin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'a', 'l', 'o', 't', 'i', 'n', şeklindedir.
sefalotin kelimesinin tersten yazılışı nitolafes diziliminde gösterilir.