sefe sergen

sefe sergen

1. Çok, bol.


sefe sergen için benzer kelimeler


sefe sergen, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'e', ' ', 's', 'e', 'r', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
sefe sergen kelimesinin tersten yazılışı negres efes diziliminde gösterilir.