sergen altçıl

sergen altçıl Fr. Sous épineux

sergen altçıl için benzer kelimeler


sergen altçıl, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'g', 'e', 'n', ' ', 'a', 'l', 't', 'ç', 'ı', 'l', şeklindedir.
sergen altçıl kelimesinin tersten yazılışı lıçtla negres diziliminde gösterilir.