seferberlik

seferberlik, -ği

a. 1. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü. 2. Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem.

< Ar. sefer+Far. ber+lik) seferberlik


seferberlik İng. Mobilisation

Bir ülkenin silâhlı kuvvetlerini sefer durumuna getiren, ülkenin ekonomisini ve yönetimini savaş gereklerine uyacak biçime sokan hazırlık ve önlemlerin tümü.


seferberlik için benzer kelimeler


seferberlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'e', 'r', 'b', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
seferberlik kelimesinin tersten yazılışı kilrebrefes diziliminde gösterilir.