ekonomik seferberlik

ekonomik seferberlik

bk. iktisadi seferberlik


ekonomik seferberlik için benzer kelimeler


ekonomik seferberlik, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', 'k', ' ', 's', 'e', 'f', 'e', 'r', 'b', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ekonomik seferberlik kelimesinin tersten yazılışı kilrebrefes kimonoke diziliminde gösterilir.