seğirdim

seğirdim

a. 1. sp. Yaya koşusu. 2. den. Top atıldığında kundağın geri tepmesi. 3. Değirmene su veren oluğun eğimi. 4. tar. Yeniçeri mutfaklarında kullanılan etleri taşıyan hayvanların ön ve arkalarında yürüyen yeniçeri.


seğirdim

Yabancı kekliklerin evcil kekliğin sesine gelmeleri : Dün iyi seğirdim vardı, dört keklik vurdum.


seğirdim

Değirmen arkından çarka giden suyun aktığı dik oluk.


seğirdim

Bir atılışta gidilecek yer : O bir seğirdimlik mesafeyi çabuk alır.


seğirdim

Eğiklik, eğim, akıntı.


seğirdim

Koşu.


seğirdim

Yeniçeri mutfakları için kesilen etleri taşıyan hayvanların ön ve arkalarında yürüyen yeniçeri.


seğirdim

1. Akın, hücum. 2. Koşma, koşuş.


Seğirdim

Manisa ili, Akhisar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


seğirdim için benzer kelimeler


seğirdim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'd', 'i', 'm', şeklindedir.
seğirdim kelimesinin tersten yazılışı midriğes diziliminde gösterilir.