seğirdim salmak, (seğirdi salmak)

seğirdim salmak, (seğirdi salmak)

1. Hücum etmek, akın etmek, istilâ etmek. 2. Hızla koşmak.


seğirdim salmak, (seğirdi salmak) için benzer kelimeler


seğirdim salmak, (seğirdi salmak), 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'd', 'i', 'm', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 's', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'd', 'i', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
seğirdim salmak, (seğirdi salmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlas idriğes( ,kamlas midriğes diziliminde gösterilir.