ayağa salmak, (ayaklara salmak)

ayağa salmak, (ayaklara salmak)

Ayak altında bırakmak, ayak altına atmak.


ayağa salmak, (ayaklara salmak) için benzer kelimeler


ayağa salmak, (ayaklara salmak), 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'a', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'a', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ayağa salmak, (ayaklara salmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlas aralkaya( ,kamlas ağaya diziliminde gösterilir.