sekban-ı cedit

sekban-ı cedit

Alemdar Mustafa Paşa'nın 1808'de kurduğu yeni düzen asker.


sekban-ı cedit için benzer kelimeler


sekban-ı cedit, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'k', 'b', 'a', 'n', '-', 'ı', ' ', 'c', 'e', 'd', 'i', 't', şeklindedir.
sekban-ı cedit kelimesinin tersten yazılışı tidec ı-nabkes diziliminde gösterilir.