nizam-ı cedit

nizam-ı cedit

1. Osmanlı ıslahat tarihinde 1789 ile 1839 tarihleri arasındaki zaman kesimi. 2. Bu dönemde Batı örneklerine göre yapılan yenileşme eylemlerinin tümü. 3. Bu dönemde Batı yöntemlerine göre yetiştirilmek üzere kurulan ordu.


nizam-ı cedit için benzer kelimeler


nizam-ı cedit, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'z', 'a', 'm', '-', 'ı', ' ', 'c', 'e', 'd', 'i', 't', şeklindedir.
nizam-ı cedit kelimesinin tersten yazılışı tidec ı-mazin diziliminde gösterilir.