nizam

nizam Ar. ni©¥m

a. (niza:mı) 1. Düzen: “Evin nizamında Türk kadınlarının vakur zarafeti göze çarpar.” -O. S. Orhon. 2. Kural: “Şimdi, eski sıralar bozuldu, yeni sıralar, yeni nizamlar gelinceye kadar böyle olacak!” -M. Ş. Esendal.


nizâm

düzen.


Nizam Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek 1. Kural.2. Düzen, tertip, sıra. 3. Kanun.


nizam için benzer kelimeler


nizam, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'z', 'a', 'm', şeklindedir.
nizam kelimesinin tersten yazılışı mazin diziliminde gösterilir.