şekil tensörü

şekil tensörü İng. shape tensor, second fundamental form tensor

(...)


şekil tensörü için benzer kelimeler


şekil tensörü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'k', 'i', 'l', ' ', 't', 'e', 'n', 's', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
şekil tensörü kelimesinin tersten yazılışı ürösnet likeş diziliminde gösterilir.