ikinci temel form tensörü

ikinci temel form tensörü

bk. şekil tensörü.


ikinci temel form tensörü için benzer kelimeler


ikinci temel form tensörü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'f', 'o', 'r', 'm', ' ', 't', 'e', 'n', 's', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
ikinci temel form tensörü kelimesinin tersten yazılışı ürösnet mrof lemet icniki diziliminde gösterilir.