serasker kapısı

serasker kapısı

a. tar. Seraskerin resmî görev yeri.


serasker kapısı Osm. Bab-ı seraskerî

Seraskerlerin resmî görevyeri.


serasker kapısı için benzer kelimeler


serasker kapısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 's', 'k', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'p', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
serasker kapısı kelimesinin tersten yazılışı ısıpak reksares diziliminde gösterilir.