serasker

serasker Far. ser + Ar. ¤asker

a. (se'rasker) tar. Sadrazamlık göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin unvanı.


serasker Osm. Sipahsalar (Selçuklarda)

Sadrazamlık göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezire verilen san. 2. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu komutanı.


serasker için benzer kelimeler


serasker, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 's', 'k', 'e', 'r', şeklindedir.
serasker kelimesinin tersten yazılışı reksares diziliminde gösterilir.