seraskerlik

seraskerlik, -ği

a. Seraskerin görevi veya makamı.


seraskerlik için benzer kelimeler


seraskerlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 's', 'k', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
seraskerlik kelimesinin tersten yazılışı kilreksares diziliminde gösterilir.