seraskerlik buyruğu

seraskerlik buyruğu Osm. Seraskerlik beratı, serdarlık beratı

Savaşa gitmekle görevlendirilen vezirlere verilen yetki belgesi.


seraskerlik buyruğu için benzer kelimeler


seraskerlik buyruğu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 's', 'k', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
seraskerlik buyruğu kelimesinin tersten yazılışı uğuryub kilreksares diziliminde gösterilir.