buyruğu altına girmek

buyruğu altına girmek

bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak.


buyruğu altına girmek için benzer kelimeler


buyruğu altına girmek, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
buyruğu altına girmek kelimesinin tersten yazılışı kemrig anıtla uğuryub diziliminde gösterilir.