boyunduruk altına girmek

boyunduruk altına girmek

başkasının baskısı altında kalmak.


boyunduruk altına girmek için benzer kelimeler


boyunduruk altına girmek, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', 'd', 'u', 'r', 'u', 'k', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
boyunduruk altına girmek kelimesinin tersten yazılışı kemrig anıtla kurudnuyob diziliminde gösterilir.