İçinde BOY geçen kelimeler

İçinde BOY geçen kelimeler 1125 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

boy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. boy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BOY geçen kelimeler

25 harfli

ayrılımlı boşinanç boyutu, boynu armut sapına dönmek, firmaların boyut dağılımı, hayat boyu gelir hipotezi, hematoksilen-eozin boyası, legal (kâğıt boyutu için), Mallory üçlü boya yöntemi, Mayer musihematein boyası, Perçinboynu yuvarlaklığı, sonlu boyutlu lineer uzay, Sternheimer-Malbin boyası, tüberküloz boyama yöntemi

24 harfli

(yatın) boyun içi yalımı, azalımlı boşinanç boyutu, boyu boyuna, huyu huyuna, boyunduruk altına girmek, burun boynuzcuk keseklem, Castaneda boyama yöntemi, coğrafya boylamı, boylam, dosdoğru boşinanç boyutu, İrlanda boynuzsuz sığırı, n—boyutlu Beta-integrali, Papenheim boyama yöntemi, Sudan siyah B yağ boyası, von Kossa boyama yöntemi, yakınsak boşinanç boyutu

23 harfli

Achucarroboyama yöntemi, boy almak (veya sürmek), boynu kıldan ince olmak, boynuzlu Mısır engereği, boyuna kararlı dalgalar, Dieterle boyama yöntemi, dosdoğru gelenek boyutu, flagella boyama yöntemi, floressein boyama testi, her boyaya girip çıkmak, iki boynuzlu döl yatağı, Kırmızı boynuzsuz sığır, May spor boyama yöntemi, n boyutlu katmanlı uzay, spiral boynuzlu antilop, tek boynuzlu döl yatağı, üç-boyutlu örgü tasannu, yalancı boynuz kistleri

22 harfli

(biriyle) boy ölçüşmek, akridin turuncu boyası, boynuzlu su sümbülleri, boyuna bosuna bakmadan, boyunluluk, boyun olma, boyunun ölçüsünü almak, boyut testere makinesi, bozuk boyantılı (deri), büyük boy saydam resim, çarpık boyun hastalığı, değişken boylu tutanak, Ehrlich triasit boyası, Gomori-Takamatsuboyası, karaboya, demir sülfat, kırmızı boyunlu dalgıç, koça boynuzu yük değil, metenamin gümüş boyası, n boyutlu paralelyüzlü, Perdrau boyama yöntemi, sonlu boyutlu operator, yeniden boyutlandırmak

21 harfli

Boyle-Mariotte kanunu, boynu altında kalsın!, boynuz çıkarma aygıtı, boynuzlu gagalıgiller, boynuzlu yaban keçisi, boynuzlu-gagaiigiller, boyun bir karış uzadı, boyun müköz hücreleri, boyun-agru -sağrakçıl, boyuna bantlı rasbora, boyunaltı bezi, timüs, boyuncul (kara damar), boyundurukla bastırma, desteklik boyuttutarı, dört boynuzlu antilop, dört-boynuzlu antilop, Ehrlich nötral boyası, Fontana-Masson boyası, kapı üstü boyunduruğu, kefeni boynunda olmak, kızıl boyunlu batağan, ...

20 harfli

AgNOR boyama yöntemi, boyamaddesi, pigment, boylam boylam aramak, boynuna kol bırakmak, boynuz kulağı geçmek, boynuzlugagalıgiller, boyunca çocuğu olmak, boyunsal-sağrakçasal, boyuttutarda suverme, büyük boy işletmeler, eğri boyun hastalığı, genel gelenek boyutu, iki boyutlu markalar, kaba boydan söylemek, kara boyunlu batağan, küçük boyutlu sistem, Lorrain Smith boyası, Mayer hemalum boyası, paşa boynuzlu çapraz, şekerci-boyasıgiller, tahtalıköyü boylamak, ...

19 harfli

(çocuk) boya çekmek, afin kümenin boyutu, al kanlara boyanmak, bellircil kan boyar, bir boydan bir boya, boynuz toplardamarı, boynuzlu su sümbülü, boyun alıştırmaları, boyutsal dengelilik, Gomori boya yöntemi, Hansel boya yöntemi, hematoksilin boyası, kara boyunlu dalgıç, kara-boyunlu dalgıç, karbolfuksin boyası, kıyı boyu gelişmesi, May-Grunwald boyası, n-boyutlu afin uzay, Nisslboyama yöntemi, orta boy işletmeler, sarı boyunlu termit, ...

18 harfli

asit fuksin boyası, Bestkırmızı boyası, boşinanç boyutları, boyacıl kurd eşini, boynuz dişligiller, boynuz-dişligiller, boynuzlu kuşgiller, boyu boyarhı olmak, boyun toplardamarı, boyun-bük-kürekçil, boyuna dalga treni, boyunçevirengiller, boyunduruğa vurmak, boyunduruklu yılan, boyunsal-tümşüksel, boyutsallık belası, cehennemi boylamak, çok boyutlu düzlem, demirsiz kan boyar, döl yatağı boynuzu, dönerboyunlugiller, ...

17 harfli

amöboyit hücreler, aşık kemiği boynu, at boynuna düşmek, ayırma birim boyu, baskın dalga boyu, boy abdesti almak, boyak kuru derice, boyalı kurd eşini, boygır çaprazlığı, boygur durgunluğu, boygur yolsuzluğu, boynak (boyundan), boynu halkalı kaz, boynu hilalli kaz, boynu-hilâlli kaz, boynuz atardamarı, boynuzdişligiller, boynuzlukuşgiller, boynuzumsu katman, boyun yelsili uru, boyun-sağrak altı, ...

16 harfli

ahireti boylamak, akridin boyaları, Alzheimer boyası, amiboyid gözeler, amiboyid hareket, amiboyit hareket, amöboyit hareket, baba boyunduruğu, boya incelticisi, boyacıl kurdeşen, boyayıcı boyalar, Boylston ayıracı, boynu eğri olmak, boynuna geçirmek, boynuzcuk kemiği, boynuzlayabilmek, boynuzlu engerek, boynuzsuz hayvan, boyun karadamarı, boyun sestopları, boyunbağı çubuğu, ...

15 harfli

Aşağıboynuyoğun, Atherina boyeri, avlanabilir boy, bereket boynuzu, beşboyutlu soru, boy bos yerinde, boy çekimi, BoÇ, boyalı kurdeşen, boyası meydanda, “boyer” köngülü, boylu kuşgiller, boylu-kuşgiller, boynunda kalmak, boynunu uzatmak, boynuz dişliler, boynuz köreltme, boynuzlayabilme, boynuzlu kuşlar, boyun altı bezi, boyun bilmecesi, boyun bükürlüğü, ...

14 harfli

Afrika boynuzu, akridin boyası, amöboyit hücre, anilin boyalar, asidik boyalar, ayırıcı boyama, boy sıralaması, boya değirmeni, boya kullanmak, boya tabancası, boyacı sandığı, boyar maddeler, boyatılabilmek, boydan bitişik, boygur başlamı, boygur kesilim, boylam yıldızı, boyni vurulmak, boynu burulmuş, boynu büküklük, boynuna salmak, ...

13 harfli

balık boylama, Başboyunduruk, başına boydak, boy göstermek, boy menteşesi, boya çıkarıcı, boya tabakası, boyacı macunu, boyacıl benek, boyalı işıtaç, boyam şerbeti, boyama kazanı, boyama kitabı, boyanmış film, boyasal dabaz, boyatılabilme, boygur bilimi, boylam ölçeği, boylanabilmek, boylanıvermek, boylayabilmek, ...

12 harfli

açuk boyamak, astar boyası, Aşağıkaraboy, aynuz boynuz, azo boyaları, basınç boynu, bir boyunmal, Bowie boyası, boy boylamak, boya fırçası, boya tablası, boya tahtası, boya tutması, boyalı basın, boyalı dabaz, boyalı dekor, boyalı lamba, boyalı perde, boyalı taban, boyanabilmek, boyanıvermek, ...

11 harfli

anilin boya, art boyunlu, azo boyalar, ballıboynuz, başı boydak, beyaz boyun, boy abdesti, boy kömleği, boy menteşe, boy rendesi, boy simgesi, boya gecesi, boya işliği, boya kalemi, boya kutusu, boya tutmak, Boya yetmek, boyacı küpü, boyahücresi, boyanabilme, boyandırmak, ...

10 harfli

adî şebboy, altın boya, aşı boyalı, aşı boyası, ayak boynu, battal boy, bazik boya, boy aynası, boy bürüğü, boy çekmek, boy çuvalı, boy limiti, boy ölçüsü, boy tüfeği, boy vermek, boya özçül, boyabıçağı, Boyacıoğlu, boyagözesi, boyaklanık, boyaklanım, ...

9 harfli

adam boyu, ağaç boyu, araboyunu, aşıboyası, ayak boyu, bir boyda, bir boyun, boy atmak, boy bosun, boy kesme, boya günü, boya kabı, boya kökü, boya yağı, Boyacılar, boyacılık, boyalamak, boyalanım, boyalanma, Boyalılar, boyaresim, ...

8 harfli

ameboyit, boy başı, boy beği, boy beyi, boya otu, Boyabükü, Boyacılı, boyaçili, boyahane, boyahdan, boyakçıl, boyaksal, boyalama, Boyalıca, boyanacı, boyanmak, boyapürü, boyatmak, boyçekme, boykotaj, boykotçu, ...

7 harfli

ak boya, bir boy, Boraboy, boy bos, boy boy, boy otu, boy pos, boya öz, Boyabat, Boyacık, boyaçın, boyaklı, Boyalan, Boyaldı, boyalık, boyamak, boyanak, boyanık, boyanış, boyanma, boyantı, ...

6 harfli

bi boy, Boyaca, boyacı, boyaci, boyalı, boyama, boyana, boyatı, boycak, boydah, boydak, boydan, boydaş, boyday, boyevi, boygur, boyğur, boyine, boykot, boylam, boylan, ...

5 harfli

abboy, Akboy, biboy, boyag, boyağ, boyah, boyak, boyam, boyan, boyar, boyat, boyca, Boyer, boyla, boyle, boylı, boyli, boylu, boyma, boyna, Boyno, ...

4 harfli

boya, boyk, boyl, boyn, oboy

3 harfli

boy

Kelime Ara