arama buyruğu

arama buyruğu İng. search warrant

Yargıçlarca, yasalara göre izinsiz girilmesi yasaklanan yerler için, güvenlik kuvvetlerine verilen arama yetkisi.


arama buyruğu için benzer kelimeler


arama buyruğu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'm', 'a', ' ', 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
arama buyruğu kelimesinin tersten yazılışı uğuryub amara diziliminde gösterilir.