beyaz üzerine padişah buyruğu

beyaz üzerine padişah buyruğu Osm. Beyaz üzerine hatt-ı hümayun

Padişahların doğrudan doğruya kendi elyazılarıyle ve ayrı bir kâğıda yazdıkları buyruk.


beyaz üzerine padişah buyruğu için benzer kelimeler


beyaz üzerine padişah buyruğu, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'e', ' ', 'p', 'a', 'd', 'i', 'ş', 'a', 'h', ' ', 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
beyaz üzerine padişah buyruğu kelimesinin tersten yazılışı uğuryub haşidap enirezü zayeb diziliminde gösterilir.