beyaz üzerine buyrultu

beyaz üzerine buyrultu

Sadrazamlarca ilgili kâğıdın kenarına değil, ayrı bir kâğıda yazılan buyrultu.


beyaz üzerine buyrultu için benzer kelimeler


beyaz üzerine buyrultu, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'e', ' ', 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', şeklindedir.
beyaz üzerine buyrultu kelimesinin tersten yazılışı utluryub enirezü zayeb diziliminde gösterilir.