buyrultu

buyrultu

a. tar. Sadrazam, vezir, beylerbeyi vb. yüksek devlet görevlileri tarafından yazılan buyruk.


buyrultu

1. Belge. 2. Diploma. 3. Davetiye.


buyrultu

İl.


buyrultu

1. Sadrazam, vezir ve beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerinin yazılı buyrukları. 2. Sadrazamın ikindi divanında çıkardığı buyruk.


buyrultu için benzer kelimeler


buyrultu, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', şeklindedir.
buyrultu kelimesinin tersten yazılışı utluryub diziliminde gösterilir.