buyrultu defteri

buyrultu defteri

Sadrazamın ikindi divanında tutulan karar defteri.


buyrultu defteri için benzer kelimeler


buyrultu defteri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', ' ', 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
buyrultu defteri kelimesinin tersten yazılışı iretfed utluryub diziliminde gösterilir.