açık buyrultu

açık buyrultu

Osmanlılarda, kime yazılmış olduğu belirtilmemiş buyrultu.


açık buyrultu için benzer kelimeler


açık buyrultu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', şeklindedir.
açık buyrultu kelimesinin tersten yazılışı utluryub kıça diziliminde gösterilir.