ayak üzere (üzerine) gelmek

ayak üzere (üzerine) gelmek

Ayağa kalkmak.


ayak üzere (üzerine) gelmek için benzer kelimeler


ayak üzere (üzerine) gelmek, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'e', ' ', '(', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'e', ')', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ayak üzere (üzerine) gelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleg )enirezü( erezü kaya diziliminde gösterilir.