banka ödeme buyruğu

banka ödeme buyruğu İng. money order

Bankanın kendi dalları ya da bir başka banka üzerine gerçek ve tüzel kişi adına düzenlediği ödeme buyruğu.


banka ödeme buyruğu için benzer kelimeler


banka ödeme buyruğu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'n', 'k', 'a', ' ', 'ö', 'd', 'e', 'm', 'e', ' ', 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
banka ödeme buyruğu kelimesinin tersten yazılışı uğuryub emedö aknab diziliminde gösterilir.