boşaltma buyruğu

boşaltma buyruğu İng. unlandingorder

Gümrük örgütünce gemi kaptanına malların boşaltılması ve yerine verilmesi için gönderilen yazılı buyruk.


boşaltma buyruğu için benzer kelimeler


boşaltma buyruğu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', ' ', 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
boşaltma buyruğu kelimesinin tersten yazılışı uğuryub amtlaşob diziliminde gösterilir.